Egil Fujikawa Nes begynner i Seeds

Ny teknisk prosjektleder på plass i Oslo

Til tross for en svært spesiell vår merker vi økende etterspørsel. Det gjør at vi trenger forsterkninger og Egil vil være en svært viktig bidragsyter for at vi fortsetter og leverer den kvaliteten vi er kjent for.

Egil Fujikawa Nes har en teknisk bakgrunn, samtidig har han med seg verdifull kompetanse utenfor det tekniske fagfeltet da han har startet en rekke vellykkede tech-selskaper tidligere. 

Prosjektene i Seeds er komplekse og Egil vil derfor være viktig for å sikre en god og fremtidsrettet teknisk arkitektur for våre kunder. Egil har samarbeidet med Seeds i mange år og vi er glad for å få han med på laget. Eirik Mikalsen

Egil startet som teknisk prosjektleder 7. september.