Jørgen Nygaard Andreassen starter i Seeds

Jørgen ansatt som leder for brukervennlighet og strategi. Han kommer til Seeds med over 10 års bransjeerfaring, hvor han kanskje er mest kjent for å lande en rekke store anbudskonkurranser.

Jørgen har jobbet med Seeds i flere år, men da som samarbeidspartner i Netlife Design hvor han jobbet som Kundesjef.
Foruten å lede komplekse anbudskonkurranser har han spisskompetanse på å omsette  kundens spissfindige krav til noe brukerne faktisk ønsker. 

Jørgen liker å skrive. Uavhengig om det er kontrakter, løsningsbeskrivelser eller strategier er han i sitt ess når han får en utfordring å løse. Jørgen jobber også sammen med kundene for å finne gode løsninger. Derfor sitter han ofte i styringsgrupper, og er kundens naturlige kontaktperson når viktige beslutninger skal tas. 

Jeg har jobbet lenge sammen med Seeds, og valget var derfor enkelt da muligheten dukket opp. Seeds består av en flott gjeng fagfolk og har en kundeportefølje jeg kjenner svært godt. Gleder meg virkelig til å bygge videre på alt det gode som er gjort hittil! Jørgen Nygaard Andreassen


Jørgen kommer fra stillingen som Chief Development Officer i Laboremus gruppen