Prosjekt-gjennomføring i en global hverdag

Bedriftens kultur påvirker hvordan vi mennesker tenker, hvordan vi jobber, hvordan vi reagerer i gitte situasjoner, hvordan tilbakemeldinger blir forstått og ikke minst hvordan utfordringer løses. Å jobbe med mennesker fra forskjellige kulturer og fra forskjellige land er noe vi i Seeds er godt kjent med.

Vi jobber hardt for å opprettholde god bedriftskultur på tvers av landegrensene. Dette er også en av hovedårsakene til at vi er effektive sammen med våre Brasilianske kolleger. Bedriftskultur er ikke noe man mottar eller etablerer, det er noe man investerer i.

I Seeds har vi vårt primære utviklingssenter i en liten by en times flytur nord for Rio De Janeiro, i Brasil. Her jobber 26 av våre kolleger med system- og webutvikling, app-utvikling, integrasjoner, forskning og ledelse. Med 4 timers tidsforskjell til Norge og en Sør Amerikansk kultur blir vår felles bedriftskultur avgjørende for våre prosjekter og hvor vellykket prosjektgjennomføringen blir.

 

Seeds
Seeds

Hva er egentlig viktigst?

I en tilkoblet verden skulle man kanskje tro at med Skype, Workplace, Slack og Messenger så er det ikke noe problem å opprettholde god kommunikasjon, motivasjon og oversikt gjennom et prosjekts levetid. Delvis er nok dette riktig, men den virkelige bedriftskulturen kan bare bygges sammen og når man er samlet. Menneskelig kontakt og «face to face» kommunikasjon er fundamentet i vår kultur. Det er slik vi skaper felles forståelse, kollegialt vennskap og vår egen samlede bedriftskultur, på tvers av kontinentene.

Store prosjekter starter med felles forankring

I løpet av høsten 2019 jobbet vi med vår tilnærming til konsolideringsoppdraget for Glava sine nye nettsider. I slutten av november falt avgjørelsen om at vi skal få jobbe med GLAVA®. Vi er privilegerte som får lov til å jobbe med en så sterk Norsk merkevare.

På lik linje med alle våre andre store prosjekter starter det hele med felles forankring med prosjektteamet. Dagene er satt av til gjennomgang av hvem kunden er og hva som er hensikten med prosjektet. Forstår alle “hvorfor” blir også sluttproduktet mye bedre.
Først når man forstår forstår hvem kunden er og prosjektets mange faser, har man den bakgrunnskunnskapen som trenges. Alt brytes ned i minste detalj, risikoer defineres og detaljerte prosjektplaner etableres. Først da kan man se på gjennomføring og en felles forankring som sørger for at alle involverte forstår omfanget av prosjektet.

For Seeds sin del handler det nå om prosjektgjennomføring. Det at prosjektteamet forstår hvorfor prosjektet gjennomføres og betydningen av det er en nøkkelfaktor for en vellykket gjennomføring.Vi gleder oss til fortsettelsen og ikke minst lanseringen av Glavas nye nettsider.