Seeds overtar det tekniske ansvaret for NORCE

I hard konkurranse med 7 andre byråer la Seeds inn vinneranbudet, og får gleden av å jobbe med NORCE de neste årene. Avtalen har en verdi på ca 5 millioner kroner og går over maksimalt fire år.

Med oss på laget har vi Metro Branding. Sammen skal vi levere løsninger som dekker kravene til GDPR, universell utforming, rå brukervennlighet, gjennomført kundeopplevelse og bunnsolid kode.

Seeds la virkelig kruttet i oppdragsforståelsen. Vi hadde allerede god kunnskap om akademia, men vi måtte forske enda mer på hva som var viktigst for NORCE. Og vi traff blink. Av 100 mulige poeng ble vi belønnet med 98,2 – 11,3 poeng foran neste på lista.

I løpet av avtaleperioden kommer vi til å ta godt vare på løsningene som NORCE allerede har, videreutvikle de og ikke minst lage nye spennende tjenester. 

 

Om Norce

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. De leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Deres løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 1000 ansatte fra hele verden.

Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på 1,3 milliard kroner.