Visste du at det er lovpålagt at nettsiden din er universelt utformet?

Du tenker kanskje hva universell utforming er?
I Seeds fokuserer vi ekstra mye på Universell Utforming når vi leverer løsninger til våre kunder. Dette er også en av våre første prioriteringer når vi bygger en nettside. Dette er for å ivareta hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne når de skal ta i bruk en nettside eller en digital tjeneste.

Det er også et krav i Norge om at private, offentlige virksomheter og organisasjoner følger regelverket for universell utforming.

FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne definerer universell utforming:«Med 'universell utforming' menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. 'Universell utforming' skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.»

Kort forklart: Universell utforming handler om at alle nettsider skal være brukervennlige for absolutt alle, også de som har nedsatt funksjonsevne. 

Folk flest bruker ikke nettet på samme måte og vi har alle ulike behov og ønsker når vi er på nett eller når vi bruker digitale tjenester. Noen brukere har redusert syn og vil kanskje ikke klare å se tekst tydelig på nettsiden. Noen har redusert hørsel og klarer ikke å høre lyd. Brukere med spesielle behov skal allikevel kunne få samme brukeropplevelse og tilgang til tjenester som alle andre. 

For å forstå hvordan dette fungerer i praksis så er det fire prinsipper for universell utforming - eller det som kalles retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG). 

Den skal være:

  • Mulig å oppfatte: Dette handler om å gi brukeren mulighet til å kunne forstå innholdet på nettsiden, de må kunne se den, høre den og røre. 

  • Mulig å betjene: Dette handler om at nettsiden skal gi brukeren muligheten til å bruke f.eks punktskrift, tastatur, lyd osv. 

  • Forståelig: Dette handler om å bruke riktig språk og riktig teknologi som ikke er vanskelig for brukeren å forstå - samt at den er intuitiv å bruke.

  • Robust: Dette handler om at nettsiden skal være kompatibel med ulike nettlesere, enheter (nettbrett, mobil, desktop) og andre måter å bruke nettsiden på. I tillegg til punktskrift, skjermlesere og stemmeassistenter. 

Er du usikker på hvordan du ligger ann i forhold til disse lovkravene?

I samarbeid med UseIt, gjennomfører vi lovkravsanalyser og brukertester av universell utforming og skriver din tilgjengelighetserklæring. EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er nå del av norsk rett. Regelverket tro i kraft 01.februar 2022. De nye kravene skal følges fra og med 01.februar 2023. Alle virksomheter må ha en tilgjengelighetserklæring tilgjengelig for hvert nettsted og app de har. Denne tilgjengelighetserklæringen skal være universelt utformet og i et maskinlesbart format.

Poenget med en slik tilgjengelighetserklæring er:

  • Å gjøre deg oppmerksom på eventuelle elementer på nettsiden din som ikke er universelt utformet og derfor må forbedres.
  • Veilede brukeren til hvordan de kan få informasjonen i et tilgjengelig format.
  • Gi brukerne en mulighet til å gi tilbakemeldinger om svakheter i løsningen din.

I analysen vil du få et fullstendig bilde av hvordan deres nettsted ligger an mot eksisterende lovkrav og nye krav som skal følges. Dersom det blir utført tilsyn og det blir avdekket vesentlige avvik mellom nettsiden og lovkravet, kan det medføre bøter og negativ omtale i media. Hensikten med analysen er at du skal sitte igjen med et komplett bilde av hvordan nettsiden din ligger an og hva som må korrigeres for at du skal tilfredsstille lovkravene. Analysen dekker teknisk rammeverk, design, redaksjonelt materiale og brukte tredjepartsløsninger. 

Er du interessert i å høre mer eller ønsker du å bestille en lovkravsanalyse - ta kontakt med Meis Qais