Prosjekter

Vi er priviligerte, i snart 14 år har vi fått lov til å levere spennende og omfangsrike prosjekter for noen av norges aller største merkevarer.

Obos

Progressive Web App sparer årsverk

Å digitalisere utleggssystemet for en halv million OBOS-medlemmer har vært et givende prosjekt å jobbe med, fordi det tjener et viktig formål for veldig mange. Det sparer OBOS for flere årsverk, effektiviserer arbeidsflyten og skaper smilende kunder landet over.

Les mer

Verktøykasse for innbyggerdialog

RfD utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å være ansvarlig for avfalls- og renovasjonstjenestene i Drammens regionen. Seeds fikk oppdraget med å utvikle nye nettsider som skulle legge til rette for dialog med innbyggerne, ha nye selvbetjeningsløsninger og gi bedre arbeidsflyt internt i RfD.

Les mer
render-mockup-featuring-two-imacs-placed-against-a-plain-color-background-1283-el kopi
Buypass

Et kjempeløft

En enkeltleveranse for Buypass, Norges foretrukne leverandør av datasikkerhet, utviklet seg til et omfattende prosjekt hvor vi ble teknologisk totalleverandør for nettsider, intranett og ekstranett. Høye sikkerhetskrav gjorde dette til et annerledes prosjekt hvor vi jobbet uten tilgang til å se resultatene «live». Vi kom i mål ved å ha en intuitiv tilnærming og et nært samarbeid med kunden.

Buypass

Olympiatoppen

"Høyere, raskere, sterkere" er det olympiske valgspråket. Det kan også fungere som en oppsummering av oppdraget vi fikk da vi skulle oppgradere den populære treningsdagboken til Olympiatoppen.

Treningsdagbok for Olympiatoppen
Olympiatoppens treningsdagbok
Illustrasjon av hjemmeside

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har et svært viktig samfunnsoppdrag i å jobbe for god helse og reduserte helseforskjeller, for at flere får god og sikker behandling og omsorg, og for at pasientene møter en samordnet helsetjeneste. En sentral del av dette oppdraget er å sørge for god og brukervennlig tilgang til helseinformasjon og -tjenester for helsepersonell som søker faglige anbefalinger, privatpersoner som har spørsmål om helsen sin, forskere som ønsker adgang til rapporter, og andre som er interessert i helseinformasjon

Det de trenger, når de trenger det, der de er

Norsk Toppfotball

Toppfotball engasjerer bredt, og mye av engasjementet skapes på klubbenes nettsider, som er avhengige av nytt og friskt innhold hver dag. Derfor trenger klubbene fleksible nettsider som er enkle å oppdatere, bidrar til å styrke lagånden og er tilpasset vår mobile hverdag.

Ny medieplattform for Norsk Toppfotball
Illustrasjon av responsivt design
Illustrasjon av www.vetinst.no på forskjellige enheter.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Deres viktigste oppgave er å håndtere og avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker, og kjernevirksomheten består av diagnostikk, forskning, overvåking, risikovurdering, rådgivning og formidling.

Veterinærinstituttet