Det de trenger, når de trenger det, der de er

Helsedirektoratet har et svært viktig samfunnsoppdrag i å jobbe for god helse og reduserte helseforskjeller, for at flere får god og sikker behandling og omsorg, og for at pasientene møter en samordnet helsetjeneste. En sentral del av dette oppdraget er å sørge for god og brukervennlig tilgang til helseinformasjon og -tjenester for helsepersonell som søker faglige anbefalinger, privatpersoner som har spørsmål om helsen sin, forskere som ønsker adgang til rapporter, og andre som er interessert i helseinformasjon

Oppdraget 

- Få ting til å snakke sammen

Helsedirektoratets nettportal hadde en overflod av ulike verktøy, og mange av dem var utdatert. I tillegg var integrasjonen mellom de ulike verktøyene dårlig, noe som førte til lite effektiv forvaltning av innhold og løsninger. Løsningen var heller ikke egnet til å levere på myndighetenes krav om digitalisering, gjenbruk og distribusjon av innhold. Det var derfor viktig å utvikle en løsning som gjorde at alt inn hold kunne forvaltes fra ett sted, og at det var enkelt å publisere innhold fra ulike plattformer og systemer. Helsedirektoratets primære kommunikasjonskanaler er helsedirektoratet.no (for helsepersonell) og helsenorge.no (for befolkningen), og innholdet til begge disse nettsidene skal forvaltes i verktøyet, samtidig som det samme innholdet også skal kunne distribueres til andre kanaler der vi treffer målgruppene.

illustrasjon av Innholdsmodel

Resultatet

- Enkel og intuitiv helseinformasjon

Løsningen vi utviklet for Helsedirektoratet, er bygget på webapplikasjonsplattformen Enonic XP. Enonic XP er basert på åpen kildekode og er velegnet for å utvikle nettbaserte API-er for effektiv integrasjon av tredjepartsapplikasjoner som Lovdata, Power BI og ulike medisinske kodeverk.

Selve produksjonsløsningen for Enonic XP er satt opp med tre noder, eller servere. Dette gjør at løsningen ikke bare er i stand til å håndtere store mengder trafikk på en sikker og stabil måte; den er også enkel å skalere opp eller ned.

Med denne løsningen har redaktørene i Helsedirektoratet fått et verktøy som er enkelt å bruke, og som lar dem forvalte ulike typer innhold på en effektiv måte. Brukergrensesnittet er oversiktlig og intuitivt, og det er lett for brukerne å finne det de trenger, når de trenger det, enten de er på mobilen eller sitter foran pc-en.

En annen stor forbedring er at man nå kan lansere ny funksjonalitet eller rette feil fortløpende, mens man tidligere måtte vente tre–fire måneder på neste releasevindu.

Hva vi leverte

- En enklere hverdag for redaktørene

Etter en god og grundig prosess utviklet vi en såkalt presentasjonsuavhengig plattform for publisering og forvaltning av innhold. Plattformen er basert på Enonic XP, en applikasjonsplattform som gjør det enkelt for tredjepartsleverandører og samarbeidspartnere i helsesektoren eller privat sektor å bygge egne tjenester basert på innhold de henter via API-er. Løsningen legger også til rette for at Helsedirektoratet kan hente innhold fra andre aktører, som for eksempel Lovdata, og gjenbruke dette i sine egne kanaler.

Løsningen for Helsedirektoratet er den første av mange løsninger for helsesektoren basert på Enonic XP. I tillegg til å levere denne løsningen til Helsedirektoratet har vi lansert nye nettsider for blant annet Helfo og Direktoratet for e-helse. Vi jobber også med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Helsebiblioteket, som begge skal få nye løsninger fundert på det samme rammeverket i Enonic

Prosessen 

- Tett samarbeid og designsprinter

Prosessen var preget av et tett samarbeid med Helsedirektoratet der vi jobbet sammen i «design- og utviklingssprinter» i de ulike fasene. Det var viktig å ha klare, konkrete mål for å holde fremdriften, og arbeidsformen med raske sprinter og konsentrert utvikling i etterkant fungerte bra.

I denne prosessen var Seeds teknisk underleverandører til Netlife Design, som sto for konseptet og har designet det grafiske grensesnittet i løsningen. Det innebærer at vi hadde det totale tekniske ansvaret for løsningen, inkludert integrasjoner og API-er, og at vi implementerte og utviklet alt som Netlife designet.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og skal styrke befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal de gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at de skal være en faglig rådgiver, og at de skal iverksette vedtatt politikk og forvalte lover og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Løsningen Seeds har levert, gir oss et veldig godt grunnlag for å nå målbildet om å gi målgruppene det de trenger, når de trenger det, der de er. Innholdsplattformen gjør det mulig å distribuere innholdet til de kanalene brukerne foretrekker, samtidig som det kun vedlikeholdes ett sted. Seeds har vist at de har meget god kompetanse på Enonic-løsningen, og det gjør at vi raskt kan realisere på nye behov. Lars Erik Pedersen, innholdsredaktør i Helsedirektoratet

 

Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med oss

Eirik Mikalsen
Eirik Mikalsen Daglig leder 91714141
Steinar Magnussen
Steinar Magnussen Forretningsutvikler +4795731083