Buypass

En enkeltleveranse for Buypass, Norges foretrukne leverandør av datasikkerhet, utviklet seg til et omfattende prosjekt hvor vi ble teknologisk totalleverandør for nettsider, intranett og ekstranett. Høye sikkerhetskrav gjorde dette til et annerledes prosjekt hvor vi jobbet uten tilgang til å se resultatene «live». Vi kom i mål ved å ha en intuitiv tilnærming og et nært samarbeid med kunden.

OPPDRAGET

Buypass har utviklet seg til å bli det selskapet de aller fleste går til i Norge for datasikkerhetstjenester. Selskapet utgjør i dag et unikt kompetansemiljø for å utvikle brukervennlige løsninger som tilfredsstiller markedets og myndighetenes strengeste sikkerhetskrav. Buypass tilbyr en komplett portefølje av tjenester for identifisering og kryptering av informasjon gjennom hele den elektroniske verdikjeden og er Norges eneste utsteder av internasjonalt godkjente SSL-sertifikater.

Hjemmesiden, intranettet og ekstranettet blir hovedsakelig benyttet som informasjons- og kommunikasjonskanaler mot omverdenen og internt i selskapet. I 2017 utlyste Buypass en anbudskonkurranse om å utvikle nye nettsider for dem. Høy kompetanse på plattformen Enonic XP, et gunstig prisnivå og et godt leveranseapparat bidro til at Seeds ble valgt som samarbeidspartner på dette prosjektet.

I forbindelse med vårt nettsideprosjekt trengte vi en partner med god kunnskap om plattformen Enonic XP. Vi fikk et godt inntrykk av Seeds, og da de også kom godt ut prismessig, ble det et enstemmig valg for oss som var involvert i prosjektet. Jeg synes vi fikk til et velfungerende samarbeid. Seeds var hele veien raske på respons, løsningsorienterte, ryddige, fleksible, og ikke minst: De lyttet til våre behov May-Britt Eikemo, markedssjef hos Buypass.

RESULTATET

Vi leverte en total oppgradering av nettsidene, bygget på en moderne plattform som er mer effektiv å jobbe i enn den gamle. Samarbeidet ble gradvis utvidet, og vi utviklet totalt tre plattformer for ekstern og intern kommunikasjon. Vi er stolte over å ha blitt en teknologisk totalleverandør for både hjemmeside, ekstranett og intranett hos Norges fremste aktør innen datasikkerhet.

For oss ble det et kjempeløft arbeidsmessig, fordi vi fikk et raskere og enklere verktøy med ny teknologi. Parallelt ble en ny visuell profil utviklet og implementert på den nye plattformen og det meste av innholdet på nettsiden oppdatert. Etter oppgraderingen av våre nettsider har vi også jobbet med Seeds om nytt ekstranett og nytt intranett. For sistnevnte har vi blant annet fått en god og enkel løsning som senker terskelen for de ansatte for å bidra med innhold på intranettet, slik at vi får et mer aktivt digitalt fellesskap. Vi er veldig godt fornøyde med resultatet, May-Britt Eikemo, markedssjef hos Buypass

HVA VI LEVERTE

Alle de tre nye nettstedene ble bygget i Enonic XP, en brukervennlig plattform som gjerne omtales som et operativsystem for web. Plattformen er godt tilpasset ulik funksjonalitet og egenutviklede applikasjoner. Vi implementerte et design som var utviklet for nye nettsider i en ny plattform, og vi leverte godt under budsjett og fullførte i god tid. Underveis fikk vi forespørsel om å levere ekstra- og intranett, og vi ble i større grad en totalleverandør for kommunikasjonsløsningene til Buypass. Basert på Enonic XP har vi laget et verktøy som setter Buypass i best mulig stand til å kommunisere utad med omverdenen og innad med sine ansatte. Vi har lagt ned rundt 1000 timer på å legge til rette for at Buypass skal kunne kommunisere på best mulig måte. Nettsidene er universelt utformet, de tilfredsstiller alle dagens standarder, og de er skreddersydd etter deres kommunikasjonsbehov.

mockup-of-three-iphones-xs-max-lying-on-a-customizable-background-253-el
mockup-of-three-iphones-xs-max-lying-on-a-customizable-background-253-el

PROSESSEN

Dette var et annerledes prosjekt ved at Buypass med sin høye IT-kompetanse var svært selvgående og bevisste på hva de trengte av oss. Oppdraget innebar derfor lite rådgivning, men handlet om å levere et sett med verktøy for kommunikasjon. Den største utfordringen i oppdraget handlet om de høye sikkerhetskravene hos Buypass. Vi hadde ikke tilgang til produksjonsmiljøene mens vi arbeidet, og kunne ikke se resultatene «live». Vi måtte derfor ta i bruk en mer intuitiv tilnærming, der vi utviklet underlaget og løsningene, mens Buypass etter eget ønske implementerte dem og driftet dem i etterkant. Vi opplevde Buypass som en imøtekommende og spesielt kunnskapsrik kunde som utfordret oss faglig, var engasjert i prosessen og stilte gode spørsmål underveis. Vi har investert mye i samarbeidet med Buypass, og det var spennende å jobbe med en så sterk aktør og merkevare innen datasikkerhet.

Vi er begge selskaper med høy kompetanse, og vi har utfordret hverandre positivt underveis i prosessen med dette prosjektet. Av og til kom vi Seeds litt i forkjøpet med vår iver, mens de kunne utfordre oss ved å foreslå andre, smartere løsninger. Det har vært et fint og nært samarbeid hvor Seeds også har forholdt seg godt til våre høye sikkerhetskrav, som har medført at det har vært begrenset tilgang til enkelte testsystemer, May-Britt Eikemo, markedssjef hos Buypass

 

Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med oss

Steinar Magnussen
Steinar Magnussen Forretningsutvikler +4795731083
Eirik Mikalsen
Eirik Mikalsen Daglig leder +4791714141