Progressive Web App sparer årsverk

Å digitalisere utleggssystemet for en halv million OBOS-medlemmer har vært et givende prosjekt å jobbe med, fordi det tjener et viktig formål for veldig mange. Det sparer OBOS for flere årsverk, effektiviserer arbeidsflyten og skaper smilende kunder landet over.

OPPDRAGET

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, og i 2019 talte organisasjonen 473 000 medlemmer. Konsernet har oppfylt norske boligdrømmer siden etableringen i 1929 og har som visjon å være en fremtidsrettet samfunnsbygger. For OBOS handler det ikke bare om å bygge hus, men også om å utvikle levende bysamfunn med gode liv i og mellom husene. Med nesten en halv million medlemmer må OBOS ha systemer som effektivt håndterer medlemmenes behov. Refusjon av utlegg for beboere i sameier og borettslag er en sentral oppgave, og frem til 2018 var refusjonsprosessen tungrodd. OBOS opererte med en manuell metode for registrering av bilag og kvitteringer. Beboerne måtte først levere kvitteringer til styrelederen for signatur og så sende dem i posten til OBOS-banken. Prosessen var tidkrevende og kostbar for OBOS, og kronglete for beboerne. Kostnaden per refusjon var høy, muligheten for feil var til stede, og saksbehandlingstiden var lang.

Med våre 4500 borettslag og sameier med nesten en halv million innbyggere totalt har vi et stort brukervolum. Hvert år får vi inn 30 000 bilag og kvitteringer for utlegg som skal tilbakebetales til brukerne. Det var en utrolig tidkrevende prosess med klipp og lim, scanning og mailing av bilag. I de mest hektiske periodene kunne det ta opptil tre uker å få utbetalt utlegget. Denne utfordringen tok vi tak i sammen med Seeds. Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i OBOS.

RESULTATET

Allerede det første driftsåret hentet OBOS inn kostnadene ved investeringen i den nye teknologien vi utviklet for dem. Oppdraget vårt var å finne ut hvordan vi best kunne forenkle metoden for refusjon av beboernes utlegg i OBOS´ sameier og borettslag. Resultatet ble en mobilapp basert på PWA (Progressive Web Apps) som automatiserer refusjonsprosessen for utlegg og samtidig ivaretar sikkerheten og signaturgrunnlaget fra styrene og borettslagene.

Med den nye appen har ventetiden i prinsippet blitt redusert fra to uker til to minutter, forutsatt at styret godkjenner utbetalingen umiddelbart etter å ha mottatt forespørselen. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at brukerne er kjempefornøyde. Appen som Seeds utviklet for oss, har gitt oss to verdier: effektivisering, og en betydelig bedre brukeropplevelse. Når du effektiviserer to til tre årsverk og kundene smiler, kan det ikke bli bedre. Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i OBOS.

 

Det har vært spesielt givende for oss i Seeds å utvikle en tjeneste som har et viktig formål, ved at den gjør hverdagen bedre for så mange brukere og samtidig sparer store ressurser forOBOS.

HVA VI LEVERTE

Vi utviklet en skreddersydd PWA-app som kjører i nettleseren på mobilen til brukeren. Etter å ha logget inn med mobilnummer, som verifiseres i databasen hos OBOS, tar beboeren bilde av utlegget og legger inn type utlegg og sum. Når utlegget kommer inn i databasen, slår systemet via en robottjeneste opp hvem som er styreleder i det aktuelle borettslaget eller sameiet. Styrelederen får så en sms med link til en nettside der vedkommende ser utleggene og kan godkjenne dem. Deretter blir bilaget konvertert til PDF og automatisk arkivert. Slik fjerner vi hele papirprosessen fra innsending til arkiv, noe som reduserer arbeidsmengden betraktelig. Forutsatt at styrelederen godkjenner umiddelbart etter å ha mottatt forespørselen, har refusjonsprosessen i prinsippet gått fra å vare i to uker til å ta noen få sekunder.

Vi utviklet også en algoritmefunksjon som analyserer og varsler om forsøk på økonomisk svindel.

I utviklingsprosessen med Seeds så vi på hvor lett og brukervennlig det er mulig å løse oppgaven. Vi jobbet fra begge sider. Det vil si at vi så både på brukeropplevelsen og på den tekniske løsningen. Vi endte opp med denne utleggsappen fra OBOS, som er blitt ekstremt populær og brukes av titusenvis allerede. Brukeren kan nå registrere et utlegg på få sekunder, med bare et par klikk. Vi har fått en enklere brukerdialog hvor styrene godkjenner via mobilen sin og utlegget utbetales fra OBOS-banken. Denne appen sparer oss for flere årsverk» Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i OBOS.

 

PROSESSEN

Vi er begeistret over OBOS´ åpne og fremtidsrettede tilnærming til nye ideer. Deres offensive holdning kom tydelig frem i dialogen vi hadde med selskapet i forkant av prosjektet. Samarbeidet startet da vi i 2018 tok initiativ til et møte med OBOS og robottjenesteleverandøren Differ for å presentere PWA-teknologien og demonstrere hvorfor den er interessant for nettopp dem. Etter møtet kom OBOS tilbake til oss med tilbud om å utvikle en prototype på en apptjeneste basert på PWA. Prosessen startet svært kreativt. Vi var enige om at formålet var å effektivisere og gi en bedre brukeropplevelse, men vi visste foreløpig ikke hvordan løsningen skulle se ut. Etter et myldremøte med alle relevante avdelinger i OBOS fikk vi en hel vegg dekket av gode ideer vi kunne prioritere fra. Vi fikk to måneder til å komme opp med en konkret løsning, og det klarte vi.

Seeds er en fremoverlent og smidig partner som det er fryktelig lett og gøy å samarbeide med. De er kreative og veldig løsningsorienterte, har høy teknisk kompetanse og snur seg fort rundt. Vi kommer definitivt til å fortsette å samarbeide med dem på prosjekter i fremtiden Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i OBOS.

Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med oss

Steinar Magnussen
Steinar Magnussen Forretningsutvikler +4795731083
Eirik Mikalsen
Eirik Mikalsen Daglig leder +4791714141