Verktøykasse for innbyggerdialog

RfD utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å være ansvarlig for avfalls- og renovasjonstjenestene i Drammens regionen. Seeds fikk oppdraget med å utvikle nye nettsider som skulle legge til rette for dialog med innbyggerne, ha nye selvbetjeningsløsninger og gi bedre arbeidsflyt internt i RfD.

OPPDRAGET

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap eid av de fire kommunene Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker. Selskapet har det totale ansvaret for innsamling og gjenvinning av alle typer avfall fra 80 000 husstander, 5000 fritidsboliger og over 160 000 innbyggere. Med så mange brukere av tjenestene og et sentralt samfunnsoppdrag i regionen må RfD ha en effektiv plattform for informasjonsutveksling og dialog mellom innbyggerne og selskapet. RfDs nettsider var blitt utdatert og hadde behov for nye funksjonaliteter. Da RfD bestemte seg for å investere i nye nettsider, var målene klare: bedre kildesortering, økt gjenvinningsgrad, større mulighet for selvbetjening og en mer hensiktsmessig dialog med innbyggerne. Rfd ønsket også å styrke sin troverdighet og rolle som samfunnsaktør.

 

RESULTATET

Da Seeds kom inn som samarbeidspartner, var hovedoppgaven i første omgang å gjøre nettsidene mer brukervennlige og informasjonen mer tilgjengelig. Etter at nye nettsider og ny design kom på plass, gravde vi dypere i hvordan nettsidene best kunne hjelpe innbyggerne med deres individuelle oppgaver og spørsmål. Vi så at innbyggerne trengte et verktøy for selvbetjening og informasjon. Vi leverte derfor en løsning som er lettstelt for RfD, og som svarer direkte på innbyggernes behov og leverer riktig informasjon til hver enkelt i alle digitale kanaler. For innbyggerne er det blitt enklere å finne informasjon om alt fra henting av avfall og hvor de finner gjenvinningsstasjoner i nærmiljøet sitt, via hvordan ulike typer avfall skal sorteres, til personlige opplysninger under Min Side.

 

Målene var både økt selvbetjening og tilgjengelighet for innbyggerne, og økt effektivitet for RfD. Alle målene ble nådd. Nå har vi en nettside som gjør det lett for innbyggerne å finne det de trenger, og en selvbetjeningsfunksjon som gir en bedre brukeropplevelse. Innbyggerne kan nå enkelt håndtere utfordringene sine på egen hånd. Den andre verdien er høyere effektivitet for selskapet vårt. Når vi får inn en melding til systemet, for eksempel om et avvik, går det direkte til rett instans, som så kan løse saken. Vi har med andre ord fått effektivisert dialogen med brukerne våre og hele arbeidsprosessen internt i selskapet, Marte K. Brændsrud,  kommunikasjonssjef i RfD.

 

HVA VI LEVERTE

RfD hadde behov for mange tilpassede funksjoner for å nå sine mål. Vi valgte derfor Enonic XP som teknisk plattform for nettsidene. Enonic XP er en utpreget bruker- og redaktørvennlig plattform som gjør det enklere å vedlikeholde, oppdatere og publisere innhold. Plattformen omtales ofte som et operativsystem for web som er godt egnet til å bygge ulik funksjonalitet og egenutviklede applikasjoner på. Foruten integrasjoner mot ID-porten og MinID utviklet vi funksjoner mot blant annet KOMTEK og Agresso. KOMTEK er Norkarts innbyggerplattform, og denne gir grunnlag for en rekke funksjoner, som kartbaserte innbyggertjenester, avfallshåndtering og innmelding av feil og mangler i renovasjonstjenestene. RfD benyttet fra før Agresso som saksbehandlingssystem. Vi brukte REST-API-er og JSON-format for å kommunisere inn og ut av KOMTEK og Agresso. Disse integrasjonene skaper grunnlaget for Min Side. Innbyggere kan blant annet sjekke avfallskalendere og melde fra om ferier eller om feil og mangler i tjenestene. De kan også finne frem til nærmeste miljøstasjon og få tips til hvor og hvordan man kvitter seg med farlig avfall.

«Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra innbyggerne på den nye nettløsningen. Nettsiden er i kontinuerlig videreutvikling og speiler endringer i samfunnet. Vi opplever at Seeds kaster seg rundt og er fleksible problemløsere. De er rett og slett en god og hjelpsom samarbeidspartner. ¬Vi er superfornøyde» Marte K. Brændsrud, kommunikasjonssjef i RfD

 

PROSESSEN

Som del av prosessen med RfD implementerte vi først designet, som var utviklet av Netlife Design, og sammen identifiserte vi målgrupper og kartla brukeroppgaver. Disse koblet vi deretter til brukerscenarioer og kjernesider. Den grundige prosessen med Netlife Design så tidlig i prosjektet la et solid grunnlag for det nære samarbeidet med RfD om hvordan vi best kunne ivareta innbyggertjenestene. Det var en effektiv prosess hvor vi har kommet i mål med et godt produkt til riktig pris – levert til riktig tid.

 

Nettsiden er vår hovedkanal for kommunikasjon mellom RfD og innbyggerne i regionen. Vi hadde et utdatert nettsted. I prosessen med å utvikle nye nettsider var Seeds en underleverandør for Netlife, som stod for strategi, konsept og design. Seeds tok det totale tekniske ansvaret for å utvikle den nye nettløsningen vår, som inkluderer ulike selvbetjeningsfunksjoner, både åpne og lukkede, som innlogging via ID-porten. Nettsiden vår har nå høy kompleksitet og integrasjon med større fagsystemer. Den svarer på brukernes behov, informerer og løser brukeroppgaver, Marte K. Brændsrud, kommunikasjonssjef i RfD

 

Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med oss

Steinar Magnussen
Steinar Magnussen Forretningsutvikler +4795731083
Jo Henrik Endrerud
Jo Henrik Endrerud Teknisk leder +4795222605