Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. Tilbudet er for alle som strever med å lese trykt tekst, enten det skyldes dysleksi, synsvansker
eller andre funksjonsnedsettelser som gjør lesing vanskelig. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. 
Tilbudet er gratis og landsdekkende.

Quote

Seeds har jobbet fram gode og effektive løsninger til de nye nettsidene våre. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet - og vi ser en stor økning i trafikk og konvertering.

— Kristin Fagerlid, informasjonsrådgiver, NLB

Seeds bidrar til økt leseglede

Under mottoet "Alle har rett til å lese" har Seeds jobbet sammen med NLB for å tilrettelegge for økt leseglede. 
Det å lage en nettside som er beregnet på mennesker med nedsatt syn krever inngående kjennskap til både utarbeidelse av design og teknisk implementering.
I et prosjekt som dette settes kravene til universell utforming i første rekke. Plasseringer av elementer, bruk av farge og kontraster av nøye gjennomtenkt og testet.
Resultatet er en gjennomarbeidet og god hjemmeside som forenkler hverdagen til brukere nedsatt syn og lesevansker.

Sterke farger og gode kontraster gir økt lesbarhet for svaksynte.

Mer informasjon

Vil du vite mer om dette prosjektet eller lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg eller din bedrift.

Da er du selvsagt hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Steinar Magnussen

Forretningsutvikler
+4795731083

Eirik Mikalsen

Daglig leder
+4791714141