Senterpartiet

Senterpartiet  (Sp) er et politisk parti i Norge som har grunnlaget sitt i primærnæringene, i første rekke bonde- og fiskerbevegelsene. Partiet ble stiftet på landsmøtet i Norsk Landmandsforbund i 1920 under navnet  Bondepartiet  (B), og var det andre klassepartiet i Norge. Partiet brøt de formelle båndene til bondeorganisasjonene rundt den andre verdenskrig, og endret i 1959 navn til Senterpartiet .

Partiet plasserer seg selv i det politiske sentrum.

Senterpartiet har en grafiske profil er implementert på alle digitale flater

Full redesign

Senterpartiets hjemmeside har som hovedmål å rekruttere nye velgere, informere og skape engasjement hos partiets medlemmer i fylkes- og lokallag.

Seeds har sammen Netlife Design foretatt en fullstendig redesign av Senterpartiets nettsted. Det er gjort enrom jobb med å strukturere innhold og prioriteringene rundt hvilket innhold som skal vises på hvilke flater har vært knallhard. Resultatet er en meget brukervennlig hjemmeside hvor alle fylkes- og lokallag har fått sitt eget mikro-nettsted, her kan de publisere digitalt innhold til sine medlemmer. 

Responsivt design sørger for god brukervennlig på alle digitale flater

Integrasjon skaper enklere brukerhåndtering

Senterpartiet er organisert slik at medlemmer kan ha tillitsverv innenfor sine respektive fylkes- og lokallag. Mange av disse medlemmene er også aktive bidragsytere til å skrive innhold til hjemmesiden.
For å forenkle det praktiske rundt tilgangsnivåer og rettigheter har Seeds laget en integrasjon mot Senterpartiets medlemssystem Groupcare. Integrasjonen er sømløs og hjemmesiden er til enhver tid oppdatert på hvilke medlemer som skal ha hvilke tilgangsrettigheter på hjemmesiden.

Mer informasjon

Vil du vite mer om dette prosjektet eller lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg eller din bedrift.

Da er du selvsagt hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Steinar Magnussen

Forretningsutvikler
+4795731083

Eirik Mikalsen

Daglig leder
+4791714141