Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet/fôrtrygghet som kjerneområder. De viktigste virksomhetsområdene til Veterinærinstituttet er forskning og utvikling, beredskap, diagnostikk, overvåkning, referansefunksjoner, rådgivning og risikovurderinger. Veterinærinstituttet skal ha en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål.

Da Veterinærinstituttet skulle etablere nye nettsider bygget på en moderne og fremtidsrettet plattform, falt valget på Seeds og Enonic XP som teknisk plattform. 

De nyte nettsidene skulle bidra til kommersialisering og økt inntjening på diagnostikk, forskningsarbeid m.m. same bedre profileringen av beredskapen. 

Med slike klare mål og strategier ble det for oss i Seeds helt naturlig og ta med Netlife Research som underleverandør i dette oppdraget. Netlife sin innholdsdrevne prosess med fokus på brukeroppgaver, passet perfekt for Veterinærinstituttet og for selve løsningen. 

Forsiden på nye vetinst.no. En prioritert og oppgavefokusert nettside der brukerne enkelt får løst det de kom for å gjøre.

Målsettingen

Som en del av prosessen med Veterinærinstituttet fastsatte vi sammen konkrete mål for nettsiden. Nye vetinst.no skal; 

 • synliggjøre og forsterke Veterinærinstituttet som nasjonalt kompetanse- og beredskapsnav for èn helse
 • være en attraktiv kanal for kunnskapsformidling, interaksjon og profilering av Veterinærinstituttets resultater, aktiviteter og tjenester
 • og vil være Veterinærinstituttets viktigste eksterne kanal i all overskuelig framtid
 • gjøre det enkelt å bestille diagnostikk utstyr, sende inn prøveresultater, samt rapportere inn via en rekke forskjellige digitale skjema

Prosessen

Noe av det vi har gjort.

 • Innholdsanalyse
 • Toppoppgave undersøkelse 
 • Brukeroppgaver
 • Spissing inn mot de viktigste bruker oppgavene
 • Kjernesideworkshops 
 • Brukertest av protoype og ferdig løsning
 • Digitale skjema og skjemamoduler
 • Opplæring i bruk og dokumentasjon av løsning
 • Digitalisering av rapporter
 • Engelske sider for spesifikk målgruppe

Mer informasjon

Vil du vite mer om dette prosjektet eller lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg eller din bedrift.

Da er du selvsagt hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Eirik Mikalsen

Daglig leder
+4791714141

Steinar Magnussen

Forretningsutvikler
+4795731083