Vi skaper

Seeds er et smidig teknologi- og utviklingsselskap. Vi bidrar til verdiskapning ved å koble sammen mennesker og digitale løsninger.

Vi skaper

Seeds er et smidig teknologi- og utviklingsselskap. Vi bidrar til verdiskapning ved å koble sammen mennesker og digitale løsninger.

Våre kunder

I løpet av de siste 10 årene har vi hatt gleden av å jobbe med sterke merkevarer. Både nasjonalt og internasjonalt.

Våre kunder

I løpet av de siste 10 årene har vi hatt gleden av å jobbe med sterke merkevarer. Både nasjonalt og internasjonalt.

Logo OBOS Logo Veterinærinstituttet Logo Helsedirektoratet Logo Oslo Sportslager Logo ICE Logo RFD Logo Senterpartiet logo-RGB-midtstilt Logo Handelshøyskolen BI Logo FN-Sambandet

Referanseprosjekter

Illustrasjon av hjemmeside

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har et svært viktig samfunnsoppdrag i å jobbe for god helse og reduserte helseforskjeller, for at flere får god og sikker behandling og omsorg, og for at pasientene møter en samordnet helsetjeneste. En sentral del av dette oppdraget er å sørge for god og brukervennlig tilgang til helseinformasjon og -tjenester for helsepersonell som søker faglige anbefalinger, privatpersoner som har spørsmål om helsen sin, forskere som ønsker adgang til rapporter, og andre som er interessert i helseinformasjon

Det de trenger, når de trenger det, der de er

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Deres viktigste oppgave er å håndtere og avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker, og kjernevirksomheten består av diagnostikk, forskning, overvåking, risikovurdering, rådgivning og formidling.

Veterinærinstituttet
Illustrasjon av www.vetinst.no på forskjellige enheter.