Vi skaper

Seeds er et smidig teknologi- og utviklingsselskap. Vi bidrar til verdiskapning ved å koble sammen mennesker og digitale løsninger.

Vi skaper

Seeds er et smidig teknologi- og utviklingsselskap. Vi bidrar til verdiskapning ved å koble sammen mennesker og digitale løsninger.

Referanseprosjekter

Obos

Progressive Web App sparer årsverk

Å digitalisere utleggssystemet for en halv million OBOS-medlemmer har vært et givende prosjekt å jobbe med, fordi det tjener et viktig formål for veldig mange. Det sparer OBOS for flere årsverk, effektiviserer arbeidsflyten og skaper smilende kunder landet over.

Les mer

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Deres viktigste oppgave er å håndtere og avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker, og kjernevirksomheten består av diagnostikk, forskning, overvåking, risikovurdering, rådgivning og formidling.

Veterinærinstituttet
Illustrasjon av www.vetinst.no på forskjellige enheter.

Våre kunder

I løpet av de siste 10 årene har vi hatt gleden av å jobbe med sterke merkevarer. Både nasjonalt og internasjonalt.

Våre kunder

I løpet av de siste 10 årene har vi hatt gleden av å jobbe med sterke merkevarer. Både nasjonalt og internasjonalt.

Logo OBOS Logo Veterinærinstituttet Logo Helsedirektoratet Logo Oslo Sportslager Logo ICE Logo RFD 2020 hovudlogo CMYK logo-RGB-midtstilt Logo Handelshøyskolen BI Logo FN-Sambandet