3 steg for å bytte fra Google Analytics til Matomo

Store deler av Europa bytter i disse dager ut Google Analytics med Matomo. I dette innlegget skal vi forklare hvordan og hvorfor du bør gjøre det samme.


Tid for å finne et Google Analytics alternativ

Den 10. februar i år konkluderte det franske datatilsynet, CNIL, med at bruken av Google Analytics er ulovlig. Bakgrunnen for konklusjonen dreier seg om problemstillingen rundt data som samles inn, og hvorvidt disse dataene blir godt nok beskyttet. Norge anbefaler nå at norske virksomheter ser etter alternativer.

Dette er derimot ikke noe nytt, det har i mange år vært skepsis blant teknologer rundt bruken av Google Analytics. Tilbake i 2008 hadde teknologinettstedet The Register en artikkel om hvordan Google sine ansatte kunne fått tilgang til Barack Obama sin valgkamp side via data som ble logget inn i Google Analytics. Teknologien har blitt mer sofistikert siden 2008 men det fundamentale problemet er det samme.

Hvorfor bytte til Matomo?

Kort forklart: Forsvaret og EU bruker Matomo, det er et trygt, sikkert og modent system.

Langt forklart: Matomo er på ingen måte en oppstartsbedrift, analyseplatformen har eksistert siden 2007 under navnet Piwik før prosjektet i 2018 byttet navn til Matomo.

Matomo er et verktøy basert på åpen kildekode, designet for å gi kunder komplette analysefunksjoner med 100% dataeierskap. Prosjektet har en god inntjeningsmodell hvor selve grunnsystemet er open source og gratis, men de selger plugins for å utvide plattformen med mer avansert funksjonalitet. Dette gjør at prosjektet kan driftes uavhengig fra store amerikanske selskaper.

Forskjeller mellom Google Analytics og Matomo
I likhet med Google Analytics gir den også viktige rapporter om brukerne av nettstedet og deres interaksjoner med nettstedet. Er du godt vant med rapportene og begreper i Google Analytics vil du oppleve overgangen til Matomo som nokså sømløs.

Matomo har eksistert siden 2007, som en kraftig digital analyseløsning og brukes nå over 1,4 millioner nettsteder i mer enn 190 land. Dette betyr ikke bare at det finnes mange brukere, men også mange instruksjoner og forslag til hvordan arbeidsflyter som er etablert i Google Analytics kan tilpasses og forbedres i Matomo. Det er mange hundre tusen nettsider som allerede har flyttet, og som har gjort de samme endringene som du vil måtte gjøre.

Den viktigste komponenten av Google Analytics som man mister er tilgang til å sammenligne data mellom sin site og «andre» i samme marked eller nisje som det du er i. Dette er en tjeneste som kun er mulig å tilby gjennom å være en kontrollerende tilbyder som kan aggregere og re-distribuere brukerdata.

Dersom du ønsker å flytte fra Google Analytics til Matomo så er det en enkel tre-stegs prosess som følger:

Steg 1: Videreføring av historiske data
Google gjør det ikke lett å hente ut historiske data fra Google Analytics men det er mulig. Matomo har gjort dette så enkelt som mulig med en steg for steg manual for eksporten fra Google Analytics og en gratis plugin for import til Matomo.

Steg 2: Installer Matomo selv eller finn en leverandør du stoler på
Selve kjernen med Matomo er at du selv kan kontrollere dine analysedata på samme måte som du kontrollerer de fleste andre viktige data i din bedrift. Dette betyr at du enten kan ha data i ditt eget datasenter, i Matomo, i en cloud løsning, eller hos en leverandør som tilbyr drift av Matomo og garanterer for dine data.

Vi vil alltid anbefale at Matomo installasjonen konfigureres på et subdomene av websiden slik at ressursene som kommer fra Matomo og data som sendes til Matomo behandles på lik linje med annet innhold på websiden. Dette gjøres for at nettlesere som har funksjonalitet for å hindre spredning av personlige data ikke feilaktig blokkerer din egen Matomo installasjon på lik linje som de blokkerer Google Analytics i dag.

Steg 3: Bytt ut javascript på nettsiden
Praktisk sett så er det å bytte snakk om å fjerne noen få linjer med Google Analytics kode og erstatte dette med Matomo kode. For de fleste nettsider og deploy-systemer så er dette en minimal jobb.

Selv om javascript ofte er den beste måten for å implementere Matomo, så finnes det muligheter for direkte leveranser av web server-loggen inn i Matomo, for å analysere denne helt uten bruk av javascript. Dette gir ofte en langt mer komplett forståelse av trafikken til en nettside, men vil også inkludere mer trafikkstøy slik som crawlere etc.

Trenger du hjelp for å komme i gang?
Vi i Seeds har mer en 10 års erfaring med oppsett, konfigurasjon og drift av Piwik, og nå senere Matomo.

Noe av det unike med Matomo er at du har et godt grunnverktøy, men som kan utvides med skreddersydde utvidelser for å løse konkrete behov.

Med Matomo så er det mulig å gjøre helt nye ting slik som:

  • Single Sign On mellom analyseverktøy og CMS
  • Egendefinert IP Geo-lokalisering for campus eller intranet
  • Skreddersydde varslinger og handlinger basert på endring i trafikk
  • Og mye mer!

Trenger du hjelp med å finne ut om Matomo er løsningen for din virksomhet, eller ønsker du å implementere det og trenger hjelp med installasjon og oppsett, så er det bare å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Send oss en melding