Hvorfor bruke et staging-miljø for web-applikasjoner?

Staging er som en grand finale i den kontinuerlige utviklingsprosessen før nye funksjoner får skinne på scenen. Her skal vi belyse hvordan dette magiske stedet sikrer topp kvalitet i leveransene våre.


Hva er et staging-miljø?

Alle nettløsninger driftes på en eller annen form for server-infrastruktur for å være tilgjengelig. Driftsmiljøet som sørger for at nettløsningen er tilgjengelig for sluttbrukeren kalles et produksjonsmiljø, og her skal alt være oppdatert og tilgjengelig til enhver tid.

Men en nettløsning er ikke statisk! Funksjoner forandres, nye integrasjoner skapes – og alt dette bør testes i et miljø som ligner produksjonsmiljøet så mye som mulig, uten å forstyrre den stabile løsningen. Til dette benyttes et staging-miljø, også kalt QA-miljø eller UAT-miljø, som er nær identisk med produksjonsmiljøet.

En sandkasse for testing av ny funksjonalitet

Staging-miljøet er som en morsom sandkasse for å teste ut ny funksjonalitet. Uansett om det dreier seg om å oppgradere CMS-plattformen, endre integrasjoner eller rulle ut nye funksjoner, er staging-miljøet det trygge området å leke i før man slipper løs alt i produksjon.

I staging-miljøet vil også kunden få tilgang til å se og teste nye funksjoner og oppdateringer. Her kan feil og mangler avdekkes og endringer utføres frem til alle er fornøyd, og alt virker som det skal.

Skille mellom logikk og data

Selv om alt av struktur og logikk er likt i produksjon og staging, lever selve dataene og innholdet hvert sitt liv i disse to områdene. I staging-miljøet kan vi derfor teste og legge inn fiktive data for grundig testing, uten at dette påvirker produksjonsmiljøet.

Dette reduserer også utfordringer knyttet til personvern, om det er snakk om data i produksjon som er rammet av personvernlovgiving (GDPR), da staging-miljøet kan inneholde fiktive data.

Integrasjoner av test mot test

Integrasjon mot eksterne systemer gjennom API-er for blant annet produktinformasjon, bruker- og kundehåndtering, sensor-data osv. har blitt svært vanlig.

Men fra tid til annen gjøres det også endringer på eksterne API-er. Da er det viktig å kunne teste endringer i et staging-miljø mot et test-API slik at man sikrer en så feilfri tjeneste i produksjon som mulig.

For å ha et funksjonelt staging-miljø er det viktig at alle komponenter i infrastrukturen er koblet sammen. Skal man teste en integrasjon mellom CMS og CRM er det viktig at både CMS og CRM har staging miljøer slik at man kan teste interaksjoner mellom de forskjellige systemene uten at produksjonsdata blir forurenset.

I et staging-miljø vil man kunne avdekke eventuelle uforutsette feil mot et test-API, uten å risikere å ødelegge data, hverken i webtjenesten eller det eksterne systemet.

Trygghet for leveransekvaliteten

Et fungerende og vedlikeholdt staging-miljø skaper trygghet for både leverandør, og for kunden selv. Ved å prioritere et ekstra ledd før endringer og nye funksjoner går i produksjon, kvalitetssikres både leveranse, oppetid og dataintegritet. 

Vil du snakke mer om stagingmiljø for webapplikasjoner? Ta kontakt med Morten: [email protected]

Skrevet av Morten Tangerås

 

Send oss en melding