Nye lanseringer

Vi har lansert 3 fine løsninger siden sist for våre kunder.


Patentstyret

Patentstyret er en sentral aktør som jobber med ulike oppgaver knyttet til immaterielle rettigheter. Dette innebærer å sikre at rettighetene til oppfinnelser og kreative verk blir beskyttet og håndhevet. Nå kan de jobbe enda smartere og forbedre sin digitale kommunikasjon gjennom patentstyret.no.

FN-Sambandet

FN-Sambandet er et uavhengig informasjonskontor som fokuserer på FN og internasjonale spørsmål. Deres mål er å øke kunnskap og skape forståelse for FN og internasjonale temaer. De arbeider med å spre informasjon om FN og internasjonale spørsmål til en bred publikum. Nå har de fått god støtte i sitt meget aktuelle og viktige arbeid gjennom fn.no.

Oslo Museum

Oslo Museum er et kulturhistorisk museum som formidler Oslos historie, med fokus på byhistorie og byutvikling, arbeiderhistorie, teaterhistorie og kulturelt mangfold. Nå kan de presentere sine tilbud gjennom en helt ny nettløsning oslomuseum.no.