99x Gruppen med oppkjøp av selskaper i Brasil og i Portugal

99x Holding, som for et par år siden fikk Driv Kapital med som investor, gjør to nye oppkjøp og utvider med det sin tilstedeværelse og sitt kundegrunnlag i Europa og Amerika.


Bilde: Grunnleggerne i LeanOn, Thiers Santos (t.v.) og Bruno Melotti (midten), sammen med Dag Honningsvåg, styreleder og CEO i 99x Holding

I forlengelsen av kjøpet av det norske konsulentselskapet Seeds, for to år siden, forenes virksomhetene med den brasilianske samarbeidspartneren, LeanOn, etter mange års samarbeid. Med sine 70 utviklere i Brasil, har LeanOn lenge hatt Seeds som sin viktigste kunde, men utvidet satsingen til Nord-Amerika de seneste årene.

Grunnleggerne i LeanOn, Thiers Santos og Bruno Melotti, er glade for at det langvarige samarbeidet med Seeds blir forsterket gjennom oppkjøpet. “Vi gleder oss til å bli en del av en større gruppering og vil satse mer på en sterkere vekst i USA og Canada i tiden som kommer” sier Thiers.

“To år etter at Seeds ble en del av selskapsstrukturen i 99x-Gruppen, var tiden inne for å innlemme LeanOn i samme gruppering", sier Eiliv Mæhle Liljevik, som nylig kom inn som ny daglig leder i Seeds . “Seeds og LeanOn har samarbeidet svært tett i mange og år og har på sett og vis fremstått samlet i markedet og de fleste løsninger som er levert av Seeds Consulting har vært utviklet sammen med LeanOn.”

For å styrke tilstedeværelsen i Europa har 99x i tillegg overtatt konsulentselskapet Cleverti i Portugal. Med sine 60 ansatte, betjener Cleverti kunder i Skandinavia og Vest Europa fra sine kontorer i Lisboa.

LeanOn og Cleverti blir heleide selskaper under 99x Holding sammen med selskapene 99x Technology i Norge, Sri Lanka og Malaysia, Seeds Consulting AS og Incrementi AS. Nå kompletteres leveransemodellen med nye utviklingssentre på to kontinenter og  vi nærmer oss med det 600 ansatte. Dette muliggjør en global leveransemodell for kunder som har et slikt behov.  "Vi gjør dette for å befeste vår posisjon i det norske markedet, men også for å kunne tilby nye tjenester i et større geografisk område”, sier styreleder Dag Honningsvåg. “LeanOn har etablert en interessant salgskanal inn mot det amerikanske markedet som vi tror vil utvikle seg svært positivt i tiden fremover. Cleverti har på sin side store kunder i UK og Tyskland, som vi nå kan tilby et større tjenestespekter og offshoringmuligheter gjennom våre utviklingssenter på Sri Lanka og i Brasil”

Carlos Coutinho Silva, som grunnla Cleverti for 11 år siden, er glad for å kunne styrke sin posisjon og bli en del av en global gruppering “Jeg ser store fordeler med å få større leveransekraft og tror vi kan vokse betydelig i Europa med tilgangen vi når får til flinke talenter fra Brasil og Sørøst Asia.”

99x Gruppen har sitt hovedkontor i Norge og leverer rådgivnings- og utviklingstjenester av digitale løsninger.  Fra våre utviklingssenter i Norge, Sri Lanka, Malaysia, Brasil og Portugal jobber våre distribuerte team tett med våre kunder for å bidra til digital transformasjon, utvikling av SaaS produkter og for å utvikle verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor.

Gruppen, med sine 600 ansatte i Asia, Sør-Amerika og Europa, består av selskapene 99x Technology, Seeds, SHR, Cleverti, LeanOn og Incrementi.

Oslo, 13. November 2023

_____________

Kontaktperson:
Dag Honningsvåg
[email protected]

Send oss en melding