Webløsninger og bærekraft

På samme måte som krav om universell utforming og personvern, vil det i nokså nær framtid komme krav om at web-løsninger skal være utviklet og driftes på en måte som gir minst mulig karbon-utslipp. Altså bruke så lite energi som mulig. Les hva vår mann Kenneth Wandsemb Troye skriver om temaet.


Som de fleste andre, er vi i Seeds opptatt av miljø og bærekraft. Som en bedrift med kontoransatte er det begrenset hva vi kan bidra med i det fysiske nærmiljøet. Vårt viktigste bidrag er å lage effektive web-løsninger som utvikles og driftes med så lite energi som mulig. 

I en tid der teknologi spiller en integrert rolle i våre daglige liv, blir ofte den miljømessige påvirkningen av digitale operasjoner, spesielt nettsider, oversett. Bekymringene for klimaendringer, bærekraft og miljø fortsetter å øke,  og det er avgjørende for bedrifter og enkeltpersoner å adoptere miljøvennlige praksiser. 

Dette gjelder også den digitale sfæren, der nettsider kan gjøre en betydelig innsats for en grønnere planet. Internett som helhet står for ca 3,7% av verdens CO2 utslipp årlig, nesten like mye som flybransjen globalt. Derfor er det viktig at vi som brukere og produsenter av innhold på nettet, er bevisst på hva vi kan gjøre for å minimere energibehovet i løsninger (dårlig setning?), og tenke igjennom hvilke tiltak vi kan gjøre for å optimalisere og effektivisere tjenestene våre.

Vi skal nå utforske viktigheten av grønne nettløsninger og tjenester og hvorfor det å streve etter bærekraftighet er et steg i riktig retning. W3C kom 25 januar 2024 med uoffisielle retningslinjer for bærekraftig webutvikling (WSG) hvor de legger frem anbefalinger og prinsipper som har som mål å bedre den bærekraftige reisen til en løsning og så må måte skape mer tilgjengelige, brukervennlige og effektive tjenester.   WSG er i tråd med Sustainable Web Manifesto som stadfester felles holdepunkter for et grønnere internett og er delt opp etter 4 hovedgrupperinger; User Experience Design, Web Design, Hosting og infrastruktur, og Business Strategy.

Energiforbruk

Nettsider og webtjenester ligger på servere som krever betydelige mengder energi for å fungere. Tradisjonelle datasentre, som driver mange nettsteder, bidrar betydelig til karbonutslipp. Ved å ta i bruk grønn hosting, som bruker fornybare energikilder som sol- eller vindkraft, kan nettsider redusere sitt karbonavtrykk. Dette bidrar ikke bare til å bekjempe klimaendringer, men fremmer også bruk av rene energialternativer.

Brukeropplevelse og lojalitet:

Forbrukere i dag er mer miljøbevisste enn noensinne. De er tilbøyelige til å støtte bedrifter og nettsteder som samsvarer med deres verdier, inkludert bærekraftighet. En nettsides forpliktelse til grønne løsninger kan forbedre sitt rykte og fremme et positivt forhold med brukere. Å vise miljøansvar kan tiltrekke seg miljøbevisste forbrukere og skape en følelse av lojalitet blant eksisterende brukere.

Kostnadsbesparelser:

Implementering av grønne løsninger for nettsider er ikke bare miljøvennlig, men kan også føre til kostnadsbesparelser. Energieffektive teknologier, serveroptimalisering og andre bærekraftige praksiser kan redusere driftskostnadene. Investering i energieffektiv infrastruktur og praksiser kan føre til langsiktige økonomiske fordeler, noe som gjør det til en vinn-vinn-situasjon både for miljøet og bunnlinjen.

Regulatorisk overholdelse:

Regjeringer og regulerende organer over hele verden implementerer i økende grad tiltak for å håndtere miljøbekymringer. Å overholde grønne løsninger for nettsider sikrer samsvar med eksisterende og fremtidige miljøreguleringer. Ved proaktivt å omfavne bærekraftige praksiser kan nettsider unngå potensielle juridiske og økonomiske konsekvenser knyttet til manglende overholdelse.

Oppmuntre til bransjestandarder:

Nettsider fungerer som innflytelsesrike aktører i den digitale sfæren, og deres aksept av grønne løsninger kan sette bransjestandarder. Ved å prioritere bærekraft kan nettsider inspirere andre bedrifter til å følge etter, og dermed skape en dominoeffekt som bidrar til et mer bærekraftig digitalt økosystem. Samarbeid og kollektive tiltak innen bransjen kan forsterke den positive påvirkningen på miljøet.

Konklusjon:

I jakten på en bærekraftig fremtid må hver sektor spille sin rolle. Nettsider kan utgjøre en betydelig forskjell ved å omfavne grønne løsninger. Fra å redusere energiforbruk og tiltrekke seg miljøbevisste brukere til å nyte kostnadsbesparelser og sikre regulatorisk overholdelse, er fordelene ved bærekraftige praksiser omfattende. Det er på tide at nettsider og tjenester begynner å erkjenne sin miljøpåvirkning og strebe mot en grønnere, mer bærekraftig fremtid.

Hva gjør vi i Seeds helt konkret?

Seeds arbeider for tiden med å definere beste praksis på dette området slik at vi kan levere systematisk kvalitet og være i forkant av kravene som kommer. Ikke fordi vi må, men fordi vi vil. Etter sommerferien i år kommer vi tilbake med en ny artikkel der vi beskriver hvordan vi jobber med dette. 

Send oss en melding