OM NORSK TOPPFOTBALL

Norsk Toppfotball (NTF) er en interesseorganisasjon som består fotballklubbene som spiller i Eliteserien og OBOS-ligaen. Foreningen ble startet i 1972 under navnet Serieforeningen av 1972, men skiftet i november 2001 navn til det nåværende.

Målsettingen til NTF er å være ledende i utviklingen av norsk toppfotball på klubbnivå både sportslig, økonomisk, kommersielt og administrativt.

NTF skal arbeide for å gi medlemsklubbene best mulige rammebetingelser. NTF skal bidra til norsk toppfotballs utvikling og i samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) tilrettelegge og styre arbeidet med toppfotballen. NTF skal gjennom dette arbeidet ivareta felles interesser for medlemsklubbene.

I løpet av en sesong spilles det 480 kamper med til sammen cirka 2,3 millioner tilskuere på norske fotballarenaer i Eliteserien og OBOSligaen. Toppfotballen i Norge engasjerer bredt, og det også utenfor arenaene og selve kampdagene. 100.000vis av norske barn og unge er daglig engasjert i fotball, enten det er organisert eller ikke.

FORMÅL

Formålet med prosjektet var å anskaffe en ny medieplattform (publiseringsløsning) med tilhørende grensesnitt, prosessbeskrivelser, hostingtjenester, samt kurs og opplæring. Løsningen skulle benyttes av alle klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen, samt toppfotball.no (nå eliteserien.no) og de klubbene som har rykket ned fra OBOS-ligaen (i dag 43 nettsteder totalt).

UTFORDRINGER 

Den største utfordringen i prosjektet var tiden vi hadde frem til lansering og seriestart. Vi hadde snaut 8 måneder på å realisere alle nettstedene. Dette inkluderte forankring av konsept og design, samt testing og produksjon-setting. Vi var derfor helt avhengige av bunnsolid prosjektledelse og styring både hos oss og hos Toppfotballen. I tillegg var det en rekke tekniske integrasjoner som skulle utvikles og realiseres før løsningen kunne lanseres. Den 22. desember 2016 var alle nettstedene i drift, i god tid før seriestart 2017.

KONSEPTET

Nettstedene i medie plattformen er bygget opp etter et responsivt vertikalt design med fokus på mobil først. Det er jobbet mye med strukturering og fokusering på den viktigste informasjonen og å få denne ut på klubbenes forsider. Det er utviklet en rekke fleksible moduler og løsninger som gir klubbene de verktøyene de trenger for å skape og publisere spennende innhold i lang tid fremover.

Store og tydelige bilder med god kvalitet er løftet opp som viktige bærere sammen med en funksjonell videospiller. Video er en av fotballens viktigste kommunikasjonsmedier med fans og tilhengere, og det var naturlig at video ble en helintegrert del av løsningen.

Nettsidene til klubbene skal forsterke deres fokus og understøtte arbeidet med å få flere personer på kampene. Det ble derfor utviklet en kampmodul med 3 forskjellige modus – en før kamp, en under kamp og en etter kamp. Nettsidens modus skiftes automatisk og gir relevant informasjon til brukerne basert på hvilket modus kampen er i.

INNHOLD ER DESIGN

I forbindelse med opprettelsen av de nye klubbsidene ble fokusert mye på at innhold er design. Dette tas opp gjennom store bilder som sørger for fokus på det man skriver om. Innholdet er derfor en hoveddel av designet, men man har i tillegg sett på klubbenes logo, farger og mønstre for å kunne forsterke klubbfølelsen. Det benyttes store overskrifter for å få frem tydeligheten på hva man ønsker å kommunisere.

NYE PLATTFORM

Den nye medieplattformen er utviklet responsiv med fokus på mobil først, noe som stemmer godt med bruken da rundt 75% av brukerne besøker klubbenes nettsider via mobile enheter.

Selve medie plattformen er bygget på Enonic XP plattform og hostes via Enonic Cloud. Enonic er fundamentet i plattformen, hubben som knytter alle systemene sammen til et. Medieplattformen henter og sammenstiller data fra en rekke forskjellige kilder, via blant annet REST apiér og WebService integrasjoner.

Du kan lese mer om Enonic her