"Høyere, raskere, sterkere" er det olympiske valgspråket. Det kan også fungere som en oppsummering av oppdraget vi fikk da vi skulle oppgradere den populære treningsdagboken til Olympiatoppen.

Oppdraget

 - Oppdatere treningsdagboken til en mobil treningshverdag

Olympiatoppens treningsdagbok er et viktig verktøy for planlegging, dokumentasjon og evaluering av treningsprosessen for utøvere, trenere og støtteapparat og har vært en stor suksess siden den ble lansert for 15 år siden. Men tiden har dessverre løpt fra det teknologiske rammeverket bak løsningen, Silverlight, som ikke lenger støttes av moderne nettlesere og heller ikke er tilpasset en treningshverdag der stadig mer datainnsamling foregår via mobile enheter. Det var derfor nødvendig å bygge om løsningen fra bunnen av, samtidig som viktig funksjonalitet og alle eksisterende data ble videreført i den nye løsningen.

 

Resultatet

- Alltid oppdatert der du er
I den nye løsningen er alle data alltid tilgjengelige og oppdatert. Grensesnittet er intuitivt og konsistent på tvers av alle enheter og gir brukeren mulighet til å jobbe frakoblet og deretter synkronisere mot et sentralt system når han eller hun er tilbake på nett. Siden treningsdagboken er utviklet som en nettbasert tjeneste i kombinasjon med PWA (ProgressiveWeb App), blir det bare én kodebase for hele løsningen. Dette gjør det enklere å vedlikeholde produktet og tjenesten, samtidig som det er langt mer kostnadseffektivt for Olympiatoppen.

 

Hva vi leverte

- Skreddersydd teknologi
Etter den grundige utviklingsprosessen valgte vi en nettbasert tjeneste i kombinasjon med PWA, slik at tjenesten oppleves likt på alle typer enheter og plattformer. PWA er en relativt ny teknologi som enkelt forklart er en måte å utvikle nettsider på som gjør at en nettside ser ut som og oppfører seg som en mobil-app.

Treningsdagboken ble utviklet etter prinsippene for DevOps og Continuous Delivery, som gjør at Olympiatoppen kan lansere nye versjoner fortløpende uten nedetid for brukerne. I bakgrunnen kjører en løsning basert på Symphony der vi har bygget et eget API som kommuniserer med et løsrevet brukergrensesnitt.

Løsningen for treningsdagboken er basert på standarder som React, ReactNative JavaScript, HTML5, CSS og SQL. Web- og serverdelen av løsningen er utviklet ved hjelp av PHP, Symphony2, HTML5, CSS og JavaScript.

Prosessen

- Brukerinnsikt og involvering
Det var mange hensyn å ta da vi skulle oppgradere treningsdagboken. For eksempel måtte den kunne brukes av utøvere og støtteapparat fra over 50 ulike idretter som alle har behov for spesialiserte tjenester siden treningsmetodene deres varierer på individuelt nivå. Dessuten måtte det gå an å gjøre analyser på tvers av sesonger, noe som igjen betød at alle data fra den forrige løsningen måtte løftes over i den nye og gjøres tilgjengelige der. Vi jobbet på mange måter etter metodikk hentet fra tjenestedesign, i den forstand at vi involverte både utøvere og støtteapparat i alle deler av prosessen fra utvikling av konsept til testing av prototyper.

Denne måten å jobbe på ga oss dyp innsikt i og forståelse av både begrensninger og muligheter, slik at vi kunne lage et system som var fleksibelt, stabilt og mobilt.

I denne prosessen var Seeds teknisk underleverandører til Netlife Design, som sto for konseptet og har designet det grafiske grensesnittet i løsningen. Det innebærer at vi hadde det totale tekniske ansvaret for løsningen, inkludert integrasjoner og API-er, og at vi implementerte og utviklet alt som Netlife designet.

 

Om Olympiatoppen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge. Olympiatoppen er en avdeling i NIF og er gitt det operative ansvar og den nødvendige myndighet til å utvikle norsk toppidrett. Olympiatoppen har således et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. De har også gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i de olympiske leker og Paralympics.