Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er studentenes velferdsorganisasjon. SSN tilbyr blant annet studentboliger, kantiner og kafeer, barnehage, treningssentre, bokhandler og helsetjenester.

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er hjemlet i Lov om Studentsamskipnader, som sier at studentsamskipnadens oppgave er å yte velferdstjenester til studentene ved studieinstitusjonen.

UTFORDRING

SSN hadde lenge slitt med nettsider som ikke var tilpasset hverken de ansatte eller målgruppens behov. Studentene benyttet seg i liten grad av tjenestene samskipnaden tilbød. Samtidig benyttet de ulike avdelingene i SSN en rekke systemer hver for seg. Kantinen satte opp menyer i ett system, boligadministrasjonen benyttet et annet. Ventelister lå i ett system og aktivitetskalenderen i et annet. Og veien til å få alt dette ut på nettsidene gikk manuelt via markedsavdelingen.

SSN har en avansert digital plattform med flere dusin spesialiserte digitale tjenester som er implementert for å forenkle hverdagen for studentene. I tillegg til integrasjoner mot tradisjonelle systemer slik som CMS, CRM,  ERP, DAM og POS systemer så tar løsningen høyde for integrasjon av alt fra Miele sine heldigitale løsninger for fellesvaskeri digitale nøkkelkort og til kantinesystemer og kaffe´-kort.

Det var integrasjoner mot Contentful, Cloudinary, SSN Admin, Microsoft Dynamics, AAD, Telemetri TV og Munu.

LØSNING

Nettsidene er bygget i et headless CMS fra Contentful, men det viktigste er altså  integrasjonene som ligger i bakgrunnen. Seeds har knyttet de ulike avdelingene  opp mot et felles kassesystem, Munu. Seeds har lagt vekt på bygge et modulært  system som både er enkelt å administrere og etterhvert oppskalere.   

Avhengig av skjermene sin lokalisering og informasjonstilgjengelighet vil integrasjonsplattformen dynamisk bygge innhold med data fra Contentful, Dynamics, Munu og Cloudinary med mål om å informere studentene samt å berike deres hverdag på campus.

Et eksempel er spisestedene, som får selv mulighet til å administrere ukesmenyen med priser, bilder og annen relevant informasjon. Så fort en rett er utsolgt kan den fjernes fra Munu og alle digitale flater blir oppdatert i sanntid. Dagens meny vises på TV skjermer i alle kantiner knyttet til campus. Innholdet på TV skjermene vedlikeholdes i publiseringssystemet.

Når for eksempel kokken i kantinen oppdaterer sin meny i sitt fagsystem, oppdateres denne nå også automatisk på nettsidene - og på de nye infoskjermene som er satt opp rundt på  skoleområdene. 

Det er også laget en integrasjon med sakshåndteringsmodulen hvor studenter kan søke midler for studentaktiviteter.

RESULTAT

Målet med den nye løsningen var å samle alle SSNs tjenester i et felles nettsted som både var mer brukervennlig for studentene som skal bruke tjenestene og de ansatte som skal administrere dem. Løsningen ble å gå bort fra CMS-tankegangen
og i stedet sørge for bedre integrasjon mellom de ulike fagsystemene og nettsiden for en mer effektiv informasjonsflyt.

Det nye nettstedet ble lansert i desember 2021. Seeds har levert en helintegrert løsning, som sørger for at riktig informasjon automatisk publiseres på riktig sted - og på riktig campus. 

Dette prosjektet ble også utført i samarbeid med vår samarbeidspartner Metro Branding som stod for fornyelse av profil, layout og design.

I motsetning til tidligere, oppleves nå nettsidene som en one-stop-shop for studentene, hvor de finner alt de trenger på ett sted - og i samme  innpakning. Enten de skal søke om ny hybel  eller finne sin neste treningstime. 

Og nå kan ansatte som jobber i studenttjenestene selv vedlikeholde blant annet åpningstider og unntak. Resultatet er at nettredaktørene ikke lengre manuelt mottar titalls av e-post for å oppdatere nettsiden før ferier og høytider. I tillegg til redusert arbeid for nettredaktørene så har det også ført til at man har konsistent informasjon om åpningstider på alle digitale flater.