Om OBOS Eiendomsforvaltning
OBOS Eiendomsforvaltning (OEF) drifter over 5.500 borettslag og sameier i Norge med 270.000 leiligheter og over en halv million beboere. Over 400 rådgivere og regnskapsmedarbeidere sikrer at drift og økonomistyring blir forsvarlig utført og med høy kvalitet. Slike volumer stiller store krav til effektivitet i alle ledd. En unødig prosess, noen unødvendige tastetrykk har stor betydning for lønnsomheten.

Utfordringen
Hver medarbeider jobber daglig med mange klienter og oppgaver i parallell. Hver oppgave skal registreres og medgått tid skal føres for det aktuelle boligselskapet. Og dette må skje så effektivt som overhode mulig.

Etter å ha scannet markedet for ferdige timeregistrerings-løsninger, fant OEF ut at det var nødvendig å skreddersy en løsning for å få en løsning som superenkel å bruke og som fungerte på alle plattformer og skjermstørrelser. Standardløsninger på markedet var enten for kompliserte å bruke eller hadde en enorm årlig kost med 400 lisenser -eller begge deler. 

Løsningen
Den nye timeregistrerings-løsningen, OnTime, ble utviklet som en PWA (progressiv web app) som dermed fungerer like fint i alle nettlesere, men også som en “app” på mobil. Mange av brukerne arbeider med regnskap på  en tradisjonell kontorplass. En PWA-løsning som denne kan også installeres lokalt på brukernes PC eller Mac som et skrivebordsprogram. Dette gir en lynrask oppstart og OnTime kan ligge åpent og klar for registrering ved siden av programmene brukerne bruker i sin produksjon.  Intuitivt brukergrensesnitt var kanskje den viktigste utfordringen for å være sikker på at alle timer ble ført på kundene hver dag. Men nesten like viktig var det å lage gode integrasjoner mot ERP-løsningen. Ved månedsslutt får alle brukere et varsel fra løsningen om at måneden lukkes for føring på et bestemt tidspunkt. Deretter går resten av prosessen innom en kontroll- og godkjenninmgsloop før den blir fakturert ut på den enkelte kunde. Denne prosessen er svært automatisert og krever minimal innsats. 

OnTime timeregistrering gjør akkurat den jobben den skal gjøre. Verken mer eller mindre. 

Teknisk løsning
Applikasjonen er delt i to, en frontend og en backend, som kommuniserer med hverandre gjennom et REST-grensesnitt.

  • Frontend-løsningen er laget i React og er en frittstående løsning. Den har laget som en moderne PWA der en service-worker håndterer ting som å installeres som en app, bakgrunnsjobber, og offline bruk. Løsningen er selvfølgelig tilpasset alle flater.
  • Backend-løsningen er utviklet i .Net (spesifikt C#). Den gjør periodiske synkroniseringer med et bakenforliggende system via REST-grensesnitt, og har også et eget REST-grensesnitt som frontend kobler seg til. Alt av data lagres i en SQL Server database. Da mye av logikken skjer i frontend og resten gjøres med mikrotjenester i backend vil løsningen skalere ekstremt bra og kunne ta unna store mengder samtidige brukere.